FREKANS OSGB

MEVZUAT İş güvenliği uzmanı zorunlu çalışma süresi hesaplaması yasal dayanak; 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İŞ GÜVENLIĞI UZMANLARININ GÖREV, YETKI, SORUMLULUK VE EĞITIMLERI HAKKINDA YÖNETMELIK'in "iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır. Bu maddeye göre, MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika. İş yeri hekimi zorunlu çalışma süresi hesaplanması yasal dayanak; Yayımlandığı Resmi Gazete İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713 MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar; a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika Tehlike sınıfınızı Öğrenmek İçin Tıklatın.

 


 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İşyeri Hemşiresi (DSP) Çalışma Süresi Hesaplama

 

Hemşire hizmeti sadece çok tehlikeli ve 10'dan fazla çalışanı olan şirketlere zorunludur.

0(216) 494 3003

İletişim...

Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı Alize İş Merkezi No:191/18

34947 Tuzla / İstanbul

Tel: +90 (216) 494 30 03

Fax: +90 (216) 494 30 01

info@frekans-isg.com

Powered By Asım Özcan

Frekans İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Sti.; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' ndan yetkili ortak sağlık güvenlik birimidir.