FREKANS OSGB

İş Güvenliği Eğitimleri

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yönetmeliği asgari anlatılması gerekli konuları ortaya koymuştur. Tüm işyerlerinde çalışanların tamamı genel ş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almak zorundadırlar. Aynı zamanda çalıştıkları iş alanlarında özel risklerine yönelik de eğitimleri almak zorundadırlar.

 

1. Genel konular

 

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

2. Sağlık konuları

 

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

 

3. Teknik konular

 

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

 

İlk Yardım:

 

22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre

Ayrıca ofis çalışanların %5’i ve riskli atölye çalışanlarının ise %10’u Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmeliklerine göre ilk yardım eğitimi almak zorundadırlar.

İletişim...

Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı Alize İş Merkezi No:191/18

34947 Tuzla / İstanbul

Tel: +90 (216) 494 30 03

Fax: +90 (216) 494 30 01

info@frekans-isg.com

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

Powered By Asım Özcan

Frekans İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizm. Tic. Ltd. Sti. T.C. çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı'ndan yetkili ortak sağlık güvenlik birimidir.