FREKANS OSGB

Hizmet Kapsamımızdaki Konular:

 

HS01 -   Vinç - Forklift Operatör Kullanıcı Sertifikaları

HS02 -  Vinç Fenni Muayenesi, İnsan kaldırmak maksatlı platformlar

HS03 -  Forklift Fenni Muayenesi

HS04 -  Asansör Fenni Muayenesi

HS05 -  Kazan Dairesi Fenni Muayenesi

HS06 -  Makine Kabulleri A Denetim Raporu(Küçük Makineler) Kabul kısa sürüyor

HS07 -  Makine Kabulleri B Denetim Raporu+ Ce Belgesi(Orta Büyüklükteki Makineler) Kabul kısa sürüyor

HS08 -  Makine Kabulleri C Denetim Raporu,Ce Belgesi,Testler

HS09 -  Makine İmalatı Güvenlik Gözetimi

HS10 -  Tesis Kuruluş aşamasında Güvenlik Kontrolü-Gözetim

HS11 -    Yeni Makine tasarımında proses ve prosese uygunluk kontrolü

HS12 -   Aparat Kontrolü

HS13 -   Tesis Güvenlik Kabul

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

HS14 -  Yangın Eğitimi

 

1.Genel Konular

 

HS15 -  Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

HS16 -  Çalışanların yasal Hak sorumlulukları

HS17 -  İş Sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

HS18 -  İşyeri temizliği ve düzeni

HS19 -  Ergonomi

HS20 - Güvenlik ve Sağlık işaretleri

HS21 -  Kişisel koruyucu donanım kullanımı

 

2.Sağlık konular

 

HS22 -  Meslek hastalıklarının sebepleri

HS23 -  Hastalıklardan Korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

HS24 -  Biyolojik risk etmenleri

HS25 -  ilk yardım ve kurtarma

 

3.Teknik konular

 

HS26 -  Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri

HS27 -  Elle kaldırma ve taşıma

HS28 -  Parlama,patlama,yangın ve yangından korunma

HS29 -  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

HS30 -  Ekranlı araçlarla çalışma

HS31 -   Elektirik, tehlikeli, riskli ve önlemleri

HS32 -  İş kazalarının sebepleri

HS33 -  Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması

HS34 -  İş hijyeni

HS35 -  Acil Durum Yönetimi Planı - El kitabı

HS36 -  Acil Durum Yönetimi Senaryosu

HS37 -  Bina Yapı Güvenlik - Mimari Plan Değişiklik Güvenlik Kontrolü

HS38 -  Yangın Danışmanlığı

HS39 -  EHS Hizmet Paketi

HS40 -  Doküman Revizyon Kontrolü

HS41 -  Ortam Şartları Analizi(Gürültü)

HS42 -  Spot Gürültü Ölçümleri - Harita

HS43 -  5 Günlük tüm haftayı kapsayan kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri

HS44 -  1/3 oktav band merkez frekanslarında gürültü frekans analizleri

HS45 -  Ortam Şartları Analizi(Toz) - Tüm vardiyayı kapsayan solunabilir toplam toz konsantrasyonu

               ölçümleri

HS46 -  Ortam Şartları Analizi (Vibrasyon)

HS47 -  Aspirasyon hava akım hızı ölçümleri

HS48 -  Ağır metal, SiO2 ve yağ buharı maruziyeti ölçümleri

HS49 -  Isı stresi ölçümleri

HS50 -  Asbest ve asbestli malzeme tespiti

HS51 -   Ortam Şartları Analizi(Kimyasallar)

HS52 -  Ortam Şartları Analizi(Aydınlatma)

HS53 -  Mevzuat Analizi

HS54 -  Sözleşmelerin EHS mevzuatına uygunluk kontrolü

HS55 -  Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

HS56 -  Altişveren Kontrolü(Teknik + yönetim Sistemi)

HS57 -  ISG Kurulu Yıllık Çalışma Kontrolü

HS58 -  Kişisel Koruyucu Malzeme Analizi

İletişim...

Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı Alize İş Merkezi No:191/18

34947 Tuzla / İstanbul

Tel: +90 (216) 494 30 03

Fax: +90 (216) 494 30 01

info@frekans-isg.com

Powered By Asım Özcan

Frekans İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Sti.; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' ndan yetkili ortak sağlık güvenlik birimidir.