FREKANS OSGB

Hizmet Kapsamımızdaki Konular:

 

HS01 -   Vinç - Forklift Operatör Kullanıcı Sertifikaları

HS02 -  Vinç Fenni Muayenesi, İnsan kaldırmak maksatlı platformlar

HS03 -  Forklift Fenni Muayenesi

HS04 -  Asansör Fenni Muayenesi

HS05 -  Kazan Dairesi Fenni Muayenesi

HS06 -  Makine Kabulleri A Denetim Raporu(Küçük Makineler) Kabul kısa sürüyor

HS07 -  Makine Kabulleri B Denetim Raporu+ Ce Belgesi(Orta Büyüklükteki Makineler) Kabul kısa sürüyor

HS08 -  Makine Kabulleri C Denetim Raporu,Ce Belgesi,Testler

HS09 -  Makine İmalatı Güvenlik Gözetimi

HS10 -  Tesis Kuruluş aşamasında Güvenlik Kontrolü-Gözetim

HS11 -    Yeni Makine tasarımında proses ve prosese uygunluk kontrolü

HS12 -   Aparat Kontrolü

HS13 -   Tesis Güvenlik Kabul

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

HS14 -  Yangın Eğitimi

 

1.Genel Konular

 

HS15 -  Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

HS16 -  Çalışanların yasal Hak sorumlulukları

HS17 -  İş Sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

HS18 -  işyeri temizliği ve düzeni

HS19 -  Ergonomi

HS20 - Güvenlik ve Sağlık işaretleri

HS21 -  Kişisel koruyucu donanım kullanımı

 

2.Sağlık konular

 

HS22 -  Meslek hastalıklarının sebepleri

HS23 -  Hastalıklardan Korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

HS24 -  Biyolojik risk etmenleri

HS25 -  ilk yardım ve kurtarma

 

3.Teknik konular

 

HS26 -  Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri

HS27 -  Elle kaldırma ve taşıma

HS28 -  Parlama,patlama,yangın ve yangından korunma

HS29 -  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

HS30 -  Ekranlı araçlarla çalışma

HS31 -   Elektirik,tehlikeli,riskli ve önlemleri

HS32 -  İş kazalarının sebepleri

HS33 -  Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması

HS34 -  iş hijyeni

HS35 -  Acil Durum Yönetimi Planı - El kitabı

HS36 -  Acil Durum Yönetimi Senaryosu

HS37 -  Bina Yapı Güvenlik - Mimari Plan Değişiklik Güvenlik Kontrolü

HS38 -  Yangın Danışmanlığı

HS39 -  EHS Hizmet Paketi

HS40 -  Doküman Revizyon Kontrolü

HS41 -  Ortam Şartları Analizi(Gürültü)

HS42 -  Spot Gürültü Ölçümleri - Harita

HS43 -  5 Günlük tüm haftayı kapsayan kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri

HS44 -  1/3 oktav band merkez frekanslarında gürültü frekans analizleri

HS45 -  Ortam Şartları Analizi(Toz) - Tüm vardiyayı kapsayan solunabilir toplam toz konsantrasyonu

               ölçümleri

HS46 -  Ortam Şartları Analizi (Vibrasyon)

HS47 -  Aspirasyon hava akım hızı ölçümleri

HS48 -  Ağır metal, SiO2 ve yağ buharı maruziyeti ölçümleri

HS49 -  Isı stresi ölçümleri

HS50 -  Asbest ve asbestli malzeme tespiti

HS51 -   Ortam Şartları Analizi(Kimyasallar)

HS52 -  Ortam Şartları Analizi(Aydınlatma)

HS53 -  Mevzuat Analizi

HS54 -  Sözleşmelerin EHS mevzuatına uygunluk kontrolü

HS55 -  Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

HS56 -  Altişveren Kontrolü(Teknik + yönetim Sistemi)

HS57 -  ISG Kurulu Yıllık Çalışma Kontrolü

HS58 -  Kişisel Koruyucu Malzeme Analizi

İletişim...

Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı Alize İş Merkezi No:191/18

34947 Tuzla / İstanbul

Tel: +90 (216) 494 30 03

Fax: +90 (216) 494 30 01

info@frekans-isg.com

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

Powered By Asım Özcan

Frekans İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizm. Tic. Ltd. Sti. T.C. çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı'ndan yetkili ortak sağlık güvenlik birimidir.