FREKANS OSGB

CE İşareti iliştirilmeyen makine, cihaz ekipman, oyuncak ... güvenli olduğu kanıtlanmamış ürünlerdir. CE Belgesi olmayan ürünler ( Makineler, Cihazlar, Ekipmanlar...) ile çalışırken veya diğer bir bakış açısı ile CE sağlık ve Güvenlik şartlarını sağlamayan cihazlar ile çalışırken İş Kazası olması durumunda, Üretici veya satıcı mutlaka sorumlu ancak ilgili cihazı satın alan firma asıl zarar gören olduğu çok iyi bilinmektdir. Her şeyden önce kendi çalışanı kaza geçirmiş veya sağlığı bozulmuştur, Yalnız başına bunlar zarar için yeterli olmasına rağmen kazaya neden olan cihazdaki eksiklikler de işverenin yargılanmasına ve zarar görmesine neden olacaktır. O halde yeni cihaz alımında ne yapılması gerekiyor: CE begelendirme kuruluşlarından veya CE standartlarına konusunda hakim uzmanlardan destek alınarak ilgili cihaz, makine ve ekipman satın alınmadan önce KABUL PROTOKOLU düzenlenerek ilgili Standartların şartlarına uygunluğu test edilmeli, kontrol edilmeli ve ilgili raporlar temin edilerek güvenlirlik kontrol edilmesi gereklidir.
KABUL PROTOKOLU KİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMELİDİR? İşletmede ilgili konularda yeterli bilgiye sahip uzmanların olması durumunda bu KABUL PROTOKOLU düzenlenebilir. Eğer bu konuda yeterli bir EKİP kurlamıyorsa mutlaka dışarıdan bir uzmandan destek alınması şirket çalıanlarını ve ilgili satın alım işini yapan yöneticileri koruma altına alacaktır!
CE Nedir ?
 Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” Markası adını Fransızca “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. CE işareti üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar. CE Markası (işareti) pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti (belgesi), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE Sertifikası (Markası) Avrupa Birliğinden üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk olduğu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir. CE Nasıl Alınır? Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur : Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Yüksek riskli ürünler : Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.
MANYETİK ALAN KONTROLÜ MAKİNELER İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?
Eğer makinelerinizde CE şartları gereği LVD direktifi ve EMC - Elektrik ve Manyetik Alan Dirençlerine karşı bağışıklık ölçülmez ve buna dayanımı araştırılmamışsa bir gün makineniz, yanlarda görmüş olduğunun ekipmanlar nedeni ile çalışmaması gereken bir durumda çalışıverir.
MAKİNE GÜVENLİĞİ İÇİN NELERİN YAPIILMASI GEREKİR? Kullanmakta olduğunuz makinelerin ve ekipmanların CE şartlarına uygun olup olmadıklarını yalnızca CE Belgesini soruşturarak ve temin ederek değil kendi uzman kadronuza veya dışarıdan hizmet alarak ilgili Standartlar konusunda kendilerini geliştirmiş ve bu konuda yetkin personellerden hizmet almanız gereklidir. Ekte bir örneği görülen raporlar aracılığı ile makinelerinizde alınması gerekli ilave tedbirler olup olmadığı tarafınızca araştırılması gereklidir.

2006/42/AT Türkçe

2006/42/EC İNGLİZCE

0(216) 494 3003

İletişim...

Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı Alize İş Merkezi No:191/18

34947 Tuzla / İstanbul

Tel: +90 (216) 494 30 03

Fax: +90 (216) 494 30 01

info@frekans-isg.com

Powered By Asım Özcan

Frekans İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Sti.; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' ndan yetkili ortak sağlık güvenlik birimidir.